Cambridge KET 考試

從老遠的家跑到在土瓜灣天光道 LET 考試場地 “King George V School ”,我們來到它的附近時還有—些時間便在附近的MecDonad 's 給你沖—下電,因為整個考試要接近3個小時,上圖這就足考試前的下午茶餐,這個杯上的圖像正是前兩星期日我們看過的電影minian 的—個角色,而之廣這個杯子最後也成為你的收藏品,只是不知道它能被保存多久。 http:gigacow.com The web builder.

風雲變色

—張平平無奇的相片經過‘’整色整水‘’就有出色的效果,好比—鍋淡淡的白米粥,加添了調味會令人胃口大開。 http:gigacow.com The web builder.

四粒紅

這一包花生叫“四粒紅”,現在的售價是每磅HK$22,而這包是2.5KG售價是HK$100整,是八折的優惠,不錯😁。 別以為是—大包好像是很多的樣子,我估計不出—個月就會被我們消滅掉,因為我們倆夫妻都喜歡喝著茶“送”花😋 http:gigacow.com The web builder.

第一次失眠

昨天是一年一度書展的第二天,你媽媽特意請了一天假期就是為了倍你去買的偶像 大J的成功自边書,當然還有前两天我和你才看過的電影minion的書刋和minecraft 的 hacked handbook…, 同時,你将要升上六年级,你媽媽也得為你準備相應的習作,雖然是累了—整天,可是也令伱興奮得成晚訓唔著,終於等到一點半以後你先訓著左,誰不知,係晚上三點半左右忽然間雷電交加,雷擊就好像發生在頭頂咁樣,雷激震天並且頻率非常高,係短短幾分鐘內已經響咗幾拾次,確是罕㫕,係咁既情況之下你當然比佢嘈醒喇,還好,如厠後跟住就快訓,而且—直到早上,因為雷電維持咗幾分鐘。 http:gigacow.com The web builder.