Norah Jones

此張唱片在加拿大的二手雜貨攤買既,只係用咗一蚊加幣,卻帶來了驚喜!歌手年輕但是唱功非常好、聲㡳厚而帶著磁性,錄音效果更是十分鐘HiFi!